Bezpieczne fajerwerki

Korzystając z fajerwerków pamiętaj, aby zawsze zachować zdrowy rozsądek. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może doprowadzić do poważnych konsekwencji! Aby z fajerwerkami wiązały się tylko miłe wspomnienia, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Oto niektóre z nich:

1. Kupując fajerwerki zawsze zwróć uwagę czy posiadają odpowiednie atesty.

2. Na opakowaniu fajerwerków powinna być przynajmniej:

  • Klasa bazpieczeństwa i nazwa produktu
  • Nazwa i adres producenta
  • Liczba wyrobów w opakowaniu
  • Instrukcja w języku polskim

3. Przed użyciem zawsze zapoznaj się z umieszczoną na wyrobie instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z jej zapisami.

4. Sprawdź czy zakupione fajerwerki nie posiadają wad typu: pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia. Nie odpalaj ładunku, który wzbudza Twoje podejrzenia.

5. Używaj fajerwerków zgodnie z ich przeznaczeniem. Nigdy nie dokonuj modyfikacji w zakupionym produkcie.

6. Ładunki mogą odpalać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

7. Odpalając ładunek staraj się przewidzieć tor lotu oraz miejsce upadku, tak aby możliwie jak najbardziej wykluczyć wszelkie ryzyka z tym związane.

8. Pamiętaj, że niektóre petardy są bardzo głośne, a to może uszkodzić Twój słuch oraz innych osób przebywających w pobliżu.

9. Unikaj odpalania fajerwerków w pobliżu stacji benzynowych, samochodów, zabudowań, lasów itp.

10. Po odpaleniu petardy natychmiast odrzuć ją najdalej jak potrafisz, nie przetrzymuj petardy w dłoni.

11. Wszelkie rakiety, wyrzutnie, moździerze i inne wyroby, które wymagają pionowego ustawienia na podłożu, należy ustawić w sposób wykluczający możliwość przechylenia lub przewrócenia.

12. Nigdy nie opalaj fajerwerków po spożyciu alkoholu lub innych środków mogących naracić Ciebie oraz innych na niebiezpieczeństwo.

13. Jeżeli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodź, aby sprawdzić, co się stało.

14. Pamiętaj, że huk petard oraz innych wyrobów pirotechnicznych niepokoi zwierzęta, szczególnie psy.